“Orani, Bataan: Our Lady of the Most Holy Rosary”

 

 

Orani 8

Ang Imahen ng Birhen ng Orani

Maraming hiwaga at misteryo ang kasaysayan ng imahen ng Birhen ng Orani. Sinasabing dala ito ng mga Paring Dominikano, nang ibigay sa kanila ang pangangalagang espirituwal ng Bataan noong 1587, kasama ang imahen ng Sto. Domingo de Guzman na nalagak sa Abucay at ni Sta. catalina ng Siena na nalagak naman sa Samal. Sinasabi ng mga ninunong unang nanirahan sa Orani na ang imahen ng Birhen ay tatlong ulit na natagpuan sa lugar ng Orani sa ilalim ng puno ng kamatsile. Una itong natagpuan ng mga katutubong mangangaso sa lugar na iyon. Tatlong ulit din itong ibinalik ng mga taga-Samal sa kanilang bayan (Ang Orani ay itinuring na isang malayong bayro ng Samal nang mga panahong iyon). Napagpasiyahan sa huli na sa Orani na ito patuluyang ilagak at ipagtayo ng kapilya.

Medyo naiiba ang anyo ng imahen ng Birhen ng Orani, kaiba sa mga imahen ng Birhen nadala sa Pilipinas. Kasinlaki ito ng tao, detalyado ang pagkakaukit. May hawak itong batang Hesus sa kaliwa at sa kanan ay isang tungkod. Ang rosaryo ay nakasabit sa kanyang leeg. Tunay nga bang naglakbay patungong Orani ang Birhen?

Ang Pagsilang ng Pamayanan Simbahan

Mula sa pagiging isang malayong baryo ng Samal, noong panahon ng pangangasiwa ng mga unang misyonerong paring Dominikano sa Bataan noong 1588, ang Orani ay naging isang malayang bayan noong 1714 at itinayo ang unang simbahan ng Birhen ng Sto. Rosario na yari sa kawayang buho at may bubong na pawid. Si Padre Diego Ortiz, na dumating sa Pilipinas noong 1712 ang naging unang pari nito. Sa panunungkulan ni Padre Miguel Esquivel pinalaki ang simbahan at ginawang mga batong adobe ang mga dingding, at bubong na yari sa yero noong 1723. Nang salakayin ng Britanya ang Maynila noong 1762, umalis ang mga Dominikano sa Orani at nagtungo sa Hermosa. Bumalik lamang sila pagkaraan ng dalawang taon, at ginawang panlalawigang tanggapan ng kanilang orden ang simbahan.

Noong 1768, sa utos ng Gobernador Heneral, inilipat ni Padre Juan Bautista ang parokya sa mga sekular na pari. Muling pinalaki ang simbahan noong 1792 at nilagyan ng kampanaryo na yari sa bato, ngunit sinira ito ng lindol noong 1852. Muling ipinagawa ito nang maitalaga si Padre Bartolome Alvarez del Manzano noong 1868. Tinapos naman ito ni Padre  Fermin Perez San Julian noong 1891. Ang buong simbahan ay muling nasira noong Marso 16, 1938 nang magkaroon ng malaking sunog sa Orani na tumupok sa ikatlong-kaapat na bahagi ng bayan. Mula sa mga labi ng sunog, muling sinimulan ang pagtatayo ng bagong simbahan sa pammagitan ni Padre Gregorio Florencio. Muling nasira ang simbahan nang sakupin ng mga Hapones ang Orani noong Enero 6, 1942. Sa panahon ng Liberasyon noong Agosto 15, 1945 muling pinakumpuni ito ni Padre Elias Calimbas, isang sundalong pari na natalaga sa Orani. Ang malaking bahagi ng pagpapagawa ay isinakatuparan ni Padre Simplicio Fernandez, na sinundan ng pagpapatapos ni Msgr. Emiliano Santos, na naging Kura Paroko ng bayan hanggang 1982.

Orani 4

Mahalagang Yugto sa Buhay ng Simbahan at ng Birhen ng Orani

Oktubre 7, 1958 – isang Papal Bull mula sa Papa Pio XII sa Roma ang ipinagkaloob sa simbahan ng Orani upang maputungan ng korona ang Mahal na Birhen ng Sto. Rosario. Ito ay sa tulong at pamamagitan ng Arsobispado ng Maynila.

Abril 18, 1959 – anim na buwan makalipas na ipagkaloob ang Papal Bull, pinutungan ng korona ang Ina at Patrona ng Orani, sa pangunguna ni Msgr. Emilio A. Cinense, Obispo ng Arsobispado ng San Fernando, Pampanga.

Abril 18, 1984 – Muling pinutungan ng korona ng Mabunying Jaime L. Cardinal Sin, Arsobispo ng Maynila, ang Birhen no Orani, kaugnay sa paggunita at alaala ng Pilak na Kaarawan ng Kanyang Korinasyon.

1987 – Ang malaking bahagi ng pagpapalaki ng dating simbahan na pinasimulan nina Padre Antonio Dumaual at Padre Camilo Pacanza ay natapos. Ang bagong altar ng simbahan ay pinasinayaan noong Oktubre 6, 1991 ni Obispo Celso N. Guevarra.

1996 – Sa pangangasiwa ni Msgr. Romeo Banaban, inayos niya ang sakristiya, pinalitan ng mga bagong pintong may ukit na larawan ang simbahan at nilagyan pa ng mga pintong bakal. Ang binagong sakristiya at mga pinto ay pinasinayaan ni Obispo Honesto Ongtiongco, pangalawang Obispo na naitalaga sa Diyosesis ng Balanga.

Agosto 22, 2004 – Itinalagang isang Pambansang Dambana sa Paglalakbay o Pilgrimage Shrine ang Parokyan ng Birhen ng Sto. Rosario ng Orani sa tulong at pamamagitan ni Obispo Socrates B. Villegas, ang pangatlong hirang na Obispo ng Diyosesis ng Balanga.

Abril 18, 2009 – Pagdiriwang ng Gintong Kaarawan ng Koronasyon ng Birhen ng Sto. Rosario ng Orani.

2012 – Muling ipinagawa ang retablo ng Simbahan ng Orani sa pamumuno ni Padre Santos S. Detablan at pinasinayaan nong Oktubre 4, 2012 ni Obispo Ruperto C. Santos, Obispo ng Balanga.

Setyembre 24, 2012 – ipinagkaloob ng Apostolic Paenitentiary sa pangunguna ng Santo Papa Benedicto XVI, ang panghabambuhay na indulgencia plenaria (perpetual plenary indulgence) sa Parokya ng Mahal na Birhen ng Sto. Rosario ng Orani.

Orani 2

 

Orani 1

Orani 3

Orani 6

Orani 5

Orani 9.jpg

Orani 7.jpg

(Ang mga larawan ay kuha noong Marso 30, 2019, Visita Iglesia)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s